Giới thiệu

Chứng Nhận CFS - Về Chứng Nhận Sản Phẩm Được Lưu Hành Tự Do.

Chứng nhận CBSX - Về Tiêu Chuẩn Công Bố Đủ Điều Kiện Sản Xuất Khẩu Trang Y Tế

ISO 9001 - Chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng sản xuất.

 

FDA - Chứng nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Hoa Kỳ

CE - Chứng Nhận Sản Phẩm Đạt Tiêu Chuẩn Xuất Khẩu Vào Châu Âu

ISO 13485:2016 - Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng Thiết bị y tế

 

Giấy Chứng Nhận Thử Nghiệm Khẩu Trang Đạt Tiêu Chuẩn 8389-1:2010

Đăng ký để nhận bản tin

Gọi ngay
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo