ĐANG TUYỂN DỤNG - Nhân Viên Kinh Doanh (Sale B2B)

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tham gia giao dịch và tư vấn bán hàng với khách hàng doanh nghiệp. - Phụ trách nhóm đối tượng khách hàng B2B (Khách hàng doanh nghiệp) - Tư vấn cho khách...